Εργοδότες

 Βρείτε εργοδότες - εταιρείες - επιχειρήσεις που χρειάζονται προσωπικό.
Φίλτρα
Cafe beach bar
Εστίαση, Λάντζα - Λαντζέρης, Τουρισμός
Board member
Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Εργοστάσια, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εμπόριο, Εργασία Μόνιμη
SWOT Hospitality
Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ξενοδοχεία
Μηχανικός φορτηγών αυτοκινητων
Αυτοκίνηση - Μηχανοκίνηση - Συνεργεία
Γραφείο διεκπεραιώσεων
Γραμματειακή Υποστήριξη, Διαφήμιση - Επικοινωνία - Marketing
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τουρισμός
NAUTILUS YACHT EQUIPMENT
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Πωλητές Καταστημάτων
Αισθητική
Αισθητική - Ομορφιά - Περιποίηση