Εμπορική-Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρια

Εμπορική-Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρια

Η Εταιρεία

Εισαγωγική-Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την  Θεσσαλονίκη