ΚΡΑΝΙΑΣ 1

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Εταιρεία

Εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με δυναμική παρουσία στην νοσοκομειακή αγορά και εξελικτική πορεία από το 1994. Η INSIDE MEDICAL στελεχωμένη με πολύπειρα στελέχη, διαθέτει  καταξιωμένα στην παγκόσμια αγορά προϊόντα,  έχει εξέχουσα θέση στην αγορά και καταγράφει αξιοσημείωτο ρυθμό ανάπτυξης.