ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Η Εταιρεία

Μηχανουργείο συγκολλήσεων και αναγομώσεων μετάλλων.

Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Οδός 5&6, Πέραμα Αττικής, 18863

9 Ανοιχτές Θέσεις