Ξενοδοχείο Alexander the Great 4*

Ξενοδοχειακή Μονάδα

Η Εταιρεία

Οικογενειακή επιχείρηση στον Λαγανά Ζακύνθο. Πρόκειται για ξενοδοχειακή
μονάδα δυναμικότητας 200 κλινών με τουρίστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία,

Ολλανδία και κατά κύριο λόγο από ολόκληρη την Ευρώπη.