Ρυθμός Ωρολογοποιία

Αποκλειστική εισαγωγή και διανομή μπαταριών ρολογιών, διακοσμητικών ρολογιών