Η Εταιρεία

Η NISO Oil & Gas είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με άκρως επαγγελματίες ειδικούς που κατέχουν νέες τεχνολογίες και εξερευνούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλο τον κόσμο. Η NISO Oil & Gas είναι μια διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με λειτουργική παραγωγή 350.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ανά ημέρα.

Ένα δυναμικό, συναρπαστικό μέρος για εργασία. Προσλαμβάνουμε εξαιρετικούς ανθρώπους, και κάθε ένας από αυτούς είναι εξουσιοδοτημένος να σκέφτεται ανεξάρτητα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να είναι καινοτόμος. Στο NISO Oil & Gas, μπορείτε να περιμένετε να είστε εκτός από ένα εξαιρετικά παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζει όλους τους υπαλλήλους με σεβασμό, εκτιμά τις διαφορετικές προοπτικές, ενθαρρύνει την ατομική ανάπτυξη και επίτευξη και επιβραβεύει τους ανθρώπους με βάση την απόδοσή τους.

Η NISO Oil & Gas είναι μια από τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου “supermajor” στον κόσμο, είναι μια κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης και παραγωγής, διύλισης, διανομής και εμπορίας, πετροχημικών, παραγωγής ενέργειας και εμπορία. Έχει επίσης ανανεώσιμα ενεργειακά ενδιαφέροντα στα βιοκαύσιμα και την αιολική ενέργεια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας και στηρίζουμε τους στόχους της σταδιοδρομίας τους. Και προσπαθούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και αναπτύσσονται και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σταδιοδρομίας.

Στο NISO Oil & Gas, η καριέρα σας μπορεί να πάει σε μέρη που δεν σκεφτήκατε ποτέ δυνατό.

Οι άνθρωποι μας είναι απαραίτητοι για την ικανότητά μας να καινοτομούμε, να επιτυγχάνουμε, να μεγαλώνουμε και να οδηγούμε. Και προσελκύουμε και διατηρούμε το καλύτερο ταλέντο επενδύοντας στους υπαλλήλους μας και εξουσιοδοτώντας τους να αναπτύξουν τον εαυτό τους και τη σταδιοδρομία τους. Επενδύουμε στους υπαλλήλους μας μέσω ηγεσίας και ανάπτυξης ικανοτήτων, ανταγωνιστικών προγραμμάτων αποζημίωσης, παροχών υγείας, προγραμμάτων επαγγελματικής ζωής και προγραμμάτων ανταμοιβής και κινήτρων. Έχουμε επικεντρωθεί στις νέες τεχνολογίες, για να δημιουργήσουμε αξία για τους εταίρους και τις κυβερνήσεις υποδοχής.

Ψάχνουμε για υπαλλήλους / ασκούμενους του υψηλότερου επιπέδου για να συνεχίσουμε την αναζήτησή μας, για να καλύψουμε τις κενές θέσεις μας.

Έχουμε Κενές Θέσεις Πρακτικής για Διοίκηση, Μηχανική, Μάρκετινγκ / Πωλήσεις, Επικοινωνία, Ιατρικές επιστήμες κ.λπ.

Μηνιαίος μισθός: 2.000 €

Στείλτε βιογραφικό / βιογραφικό στο: [email protected]

NISO Oil & Gas.
Οδός Chimarras 8A,
GR 151 25-Μαρούσι