Το Jobit χρειάζεται JavaScript για να λειτουργήσει σωστά, παρακαλώ ενεργοποιήστε την.

TERRACOM Α.Ε.

Συστήματα Πληροφορικής

Η Εταιρεία

Terracom S.A. was founded in 1999 in Ioannina specializing in software development and integrated IT and communications solutions. Terracom is one of the largest IT companies in the Greek region, bearing a high expertise in many fields of Information Technology, producing innovation in a global basis and showing a strong extroverted activity, the result of which is the acquisition of many international awards and distinctions.
Our primary goal is to provide top quality technology solutions that meet the needs of a globally competitive market. The company is growing rapidly, and new members are joining the staff so as to be a vital part of development and innovation.
The company is a member of the Chamber of Ioannina as well as a founding member of the Innovation Greece technology cluster. Since 2019 Terracom has signed an exclusive investment cooperation agreement so as to promote and expand the company’s activities in Greece and abroad with the large investment firm Brookstreet Equity Partners (Brookstreet).
Our corporate culture stems from our value to manage the company as a large family and support our people to enhance their strengths and improve their personality through work and cooperation.
We care about our people who in turn care about our customers. This is the reason why we provide a friendly working environment, live training programs and webinars, free equipment (laptops etc) to work remotely, as well as private health insurance by the first day of their recruitment.
Today Terracom SA has a staff of 53 highly qualified people who are extremely excited about technology and innovation.