Αδειούχος Τεχνικός Ψυκτικός

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

To τμήμα Facility Management Services της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης τηλεπικοινωνιακών κτιρίων και υποδομών.

Επισκόπηση του ρόλου :

Ο υποψήφιος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας των κλιματιστικών, για την επίλυση καθημερινών βλαβών και την επίβλεψη των εργασιών συνεργείων τρίτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση αυτών.

 

Προφίλ Υποψηφίου :

Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΙΕΚ Τομέα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού.

Σχετική εμπειρία στην εγκατάσταση – συντήρηση κλιματιστικών μονάδων διαφόρων τύπων (π.χ. Split, VRV, CC κλπ.) θα συνεκτιμηθεί.

Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες εντός Αττικής.

Βασικές Γνώσεις Υπολογιστών & Αγγλικών.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνέπεια & Επικοινωνιακές Δεξιότητες.

 

Αρμοδιότητες:

Ενδεικτικά τα αντικείμενα τα οποία θα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση είναι:

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Προληπτική συντήρηση.

Σύνταξη αναφορών.

 

Τι προσφέρουμε:

Πλήρη απασχόληση.

Άμεση πρόσληψη.

Δυναμικό Περιβάλλον εργασίας σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας.

Ευκαιρίες εκπαίδευσης & απόκτησης πολύτιμης Εργασιακής εμπειρίας.

Εργασία αποκλειστικά εντός Αττικής.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.