Αποθηκάριος – Οδηγός

Μεταμόρφωση
0 / μήνα Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευαστική εταιρία με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες ζητά να προσλάβει Αποθηκάριο – Οδηγό για τις εγκαταστάσεις της στην Μεταμόρφωση Αττικής. Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης όλων των αποθηκευτικών εργασιών και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Αποθηκών (Warehouse Manager) της εταιρείας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

• Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων

• Φυσική και λογιστική παραλαβή εμπορευμάτων και διαχείριση επιστροφών

• Ομαδοποίηση, τακτοποίηση, και αποθήκευση υλικών

• Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης

• Απογραφή – Έλεγχος των αποθεμάτων

• Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του

• Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών

• Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας

• Καθαριότητα & τάξη αποθήκης & περιβάλλοντος χώρου

 

Προφίλ υποψηφίων:

• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού

• Ερασιτεχνικό δίπλωμα, Β΄ κατηγορίας

• Απολυτήριο Λυκείου

• Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

• Προσανατολισμός στην οργάνωση, μεθοδικότητα και εργατικότητα

• Έως 35 ετών

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.