ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΥΛΗΣ

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
0 Έληξε πριν 9 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΥΛΗΣ.

ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL:[email protected] ή ΣΤΟ FAX: 210-5595130.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.