ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ.

ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected] ή ΣΤΟ FAX: 210-5595130.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.