Βοηθοί νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ref: Care assistant)

Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο
€ 1.250 / μήνα Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζητούνται βοηθοί νοσηλευτές για μόνιμη απασχόληση σε κλινικές (υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας για ενήλικες και ηλικιωμένους) σε διάφορες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρέχεται:
· Μισθός από £16.000 ετησίως ( £1200 καθαρά το μήνα )
· Ώρες εργασίας: Minimum 38 ώρες την εβδομάδα, υπερωρίες διαθέσιμες
· Διαμονή του εργοδότη με χρέωση περίπου £300/μήνα
· Εκπαίδευση, ασφάλεια, προοπτική εξέλιξης
Απαιτείται:
Ικανοποιητικό επίπεδο Αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο)
Εμπειρία σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Βιογραφικά με κωδικό ‘Care assistant’ και διεύθυνση skype στην αγγλική γλώσσα στο [email protected]
www.facebook.com/melinasjobs

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.