Βοηθός Λογιστή

Σαρανταπόρου, Ηράκλειο, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 6 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην κατασκευή & εμπορία ενδυμάτων και υποδημάτων

Αναζητά:

 

Βοηθό Λογιστή

 

Προφίλ-προσόντα υποψηφίου:

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο εταιρείας
 • Γνώση και εμπειρία διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας), Λογιστική υποκαταστημάτων, Εισαγωγές, φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΠΑ
 • Γνώση των τραπεζικών οικονομικών συναλλαγών
 • Γνώση μισθοδοσίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Windows,εφαρμογών MS Office
 • Γνώση ERP συστημάτων λογιστικών εφαρμογών
 • Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Ευελιξία και ικανότητα αυτόνομης εργασίας
 • Καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:[email protected]

 

 

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.