Βοηθός Μάρκετινγκ -Γραμματέας

Θησέως 13, Αθήνα
0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών πωλήσεων και καθορισμός μηνιαίων στόχων του τμήματος πωλήσεων
 • Δημιουργία και διαχείριση προωθητικού και επικοινωνιακού υλικού
 • Δημιουργία τιμοκαταλόγων και έντυπων προϊοντικών καταλόγων
 • Διαχείριση και προετοιμασία εταιρικών ταξιδίων και εκθέσεων
 • Διαχείριση κεντρικού e-mail της εταιρείας και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με πελάτες/προμηθευτές/δημόσιες υπηρεσίες/προσωπικό της εταιρείας
 • Επιλογή, αξιολόγηση και συνεχής επαφή με τους υφιστάμενους και νέους προμηθευτές
 • Επεξεργασία προσφορών προμηθευτών με σκοπό να επιτυγχάνεται η πιο συμφέρουσα αγορά για την εταιρία
 • Ενημέρωση και συντήρηση αρχείων και τιμοκαταλόγων προμηθευτών
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τμήματα logistics και πωλήσεων
 • Διαχείριση επικοινωνίας με τους συνεργάτες του δικτύου και τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ-κολεγίου κατά προτίμηση σε τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή Μάρκετινγκ
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση MS-Office και συστημάτων ERP (κατά προτίμηση Entersoft)
  • Γνώση λειτουργίας Εμπορικού Τμήματος
  • Υπευθυνότητα & Συνέπεια στην ανάληψη Ευθυνών
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δυνατότητα ταξιδιών Ελλάδα και εξωτερικό

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Ασφάλιση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παραπάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ελληνική γλώσσα  στο e-mail:[email protected]

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.