ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μιαούλη, Μαρούσι
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εταιρία Συμβούλων στο Μαρούσι ζητεί για πρόσληψη Γραμματέα: εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, έως 29 ετών, ισχύον δελτίο ανεργίας. Απαραίτητα: Αγγλικά, MS Office (Word, Excel κτλ). Βιογραφικό στο: [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.