Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών με Δωρεάν Έλεγχο Λογοκλοπής

Αθήνα, Greece
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι έμπειροι εκπονητές του ΑΝΑΒΑΣΙΣ μπορούν να σε βοηθήσουν με τη συγγραφή και τις διορθώσεις οποιασδήποτε πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Για κάθε συνεργασία σου με έναν εκπονητή μας θα είσαι προστατευμένος από την Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων αλλά και καλυμμένος από το Δωρεάν Έλεγχο Λογοκλοπής που προσφέρουμε σε όλους τους φοιτητές μας. Μη χάνεις χρόνο ανέβασε δωρεάν τη παραγγελία σου. Ο υψηλός βαθμός πτυχίου περνάει από το Ανάβασις!

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο Ανάβασις είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών σε φοιτητές και σπουδαστές.

Υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Παροχή βοήθειας σε Εύρεση βιβλιογραφίας , Επίβλεψη συγγραφής εργασιών, Διόρθωση εργασιών, Στατιστικές αναλύσεις

Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας όλη την στατιστική ανάλυση που απαιτεί η εργασία σας. Αυτό σημαίνει: Διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο), εισαγωγή δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα όπως SPSS,EXCEL, MiniTab, Lisrel, ανάλυση αποτελεσμάτων από την συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τα ερωτηματολόγια και την διατύπωση συμπερασμάτων.

Επίβλεψη των εργασιών

Στατιστικές μελέτες

Μεταφράσεις

Δακτυλογραφήσεις

Επιμέλεια κειμένων, Σελιδοποιήσεις και Πινακοποιήσεις

Πτυχιακές Εργασίες, Φοιτητικές Εργασίες, Υποστήριξη Φοιτητών, Στατιστικές Μελέτες, Μεταφράσεις, Διπλωματικές Εργασίες, Εύρεση Βιβλιογραφίας, Επιμέλεια Κειμένων, Σύνταξη Βιογραφικών, Μετάφραση Βιογραφικών

Ο υψηλός βαθμός πτυχίου περνάει από το Ανάβασις!

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.