Εξωτερικοί Πωλητές B2B

0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξωτερικοί Πωλητές B2B

Εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας λιπαντικών με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητά Εξωτερικούς Πωλητές B2B για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών της.

 

Περιγραφή καθηκόντων :

 • Διατήρηση και παρακολούθηση υπάρχοντος πελατολογίου
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Παρακολούθηση των πωλήσεων και της χρηματοοικονομικής εικόνας των πελατών
 • Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Πιστή τήρηση των προγραμμάτων και των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης (εμπορική πολιτική κ.λπ.)
 • Συνεχής παρακολούθηση και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων
 • Επικοινωνία με πελάτες και υποστήριξη προϊόντων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος β’ κατηγορίας
 • Ομαδικό πνεύμα, εταιρική συνείδηση και πάθος για την επίτευξη των στόχων
 • Δυναμική και δραστήρια προσωπικότητα
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Επιθυμία για την δημιουργία καριέρας

 

Παροχές

 • Μ ηνιαία μόνιμη μισθοδοσία πλήρους απασχόλησης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Παροχή εταιρικού οχήματος
 • Επιμόρφωση εξειδικευμένων προϊόντων

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.