Εργάτης Αποθήκης

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επισκόπηση του Ρόλου:

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης όλων των αποθηκευτικών εργασιών και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Αποθηκών (Warehouse Manager) της εταιρείας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Φυσική και λογιστική παραλαβή εμπορευμάτων και διαχείριση επιστροφών.
 • Ομαδοποίηση, τακτοποίηση, και αποθήκευση υλικών.
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης.
 • Περιστασιακή μεταφορά υλικών εντός Αττικής.
 • Απογραφή / Έλεγχος των αποθεμάτων.
 • Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του.
 • Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών.
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας.
 • Καθαριότητα & τάξη αποθήκης & περιβάλλοντος χώρου.

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού.
 • Ερασιτεχνικό δίπλωμα, Β΄ κατηγορίας.
 • Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
 • Προσανατολισμός στην οργάνωση, μεθοδικότητα και εργατικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.