Εργοδηγός Παραγωγής

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ACTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της στον χώρο της βιομηχανίας ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, στο Σχηματάρι.

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση της λειτουργίας και του προσωπικού της βάρδιας
 • Παραγωγή προγραμμάτων και παρακολούθηση των ωραρίων των εργαζομένων
 • Τήρηση ωραρίου διαλειμμάτων
 • Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων
 • Παραγωγή προγραμμάτων των εργαζομένων
 • Επίβλεψη των εργαζομένων με στόχο την τήρηση της ποιότητας των προϊόντων
 • Επίβλεψη για την καλή λειτουργία των μηχανών
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των προφυλάξεων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Ενημέρωση του Υπεύθυνου Παραγωγής σε περίπτωση αποκλίσεων

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή αντίστοιχη εμπειρία
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Βραδινή βάρδια
 • 6ήμερη απασχόληση
 • Συνεχή εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.