Εργοδηγός Χωματουργικών Έργων

Λάρισα, Ελλάδα
Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων,  στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 Επισκόπηση του ρόλου:

Ο εργοδηγός των χωματουργικών έργων θα αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών, την επίβλεψη των συνεργείων στα εργοτάξια και θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του έργου.

 Προφίλ υποψηφίου:

 •  Απόφοιτος Τεχνολογικού Ιδρύματος ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 •  Εμπειρία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δικτύων (κοινής ωφέλειας,οδοποιία κ.α)
 •  Ικανότητα διαχείρισης συνεργείων.
 •  Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων.
 •  Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων & επίλυσης προβλημάτων .
 •  Επικοινωνιακές Δεξιότητες.
 •  Δυνατότητα Μετακίνησης έκτος έδρας για την εκτέλεση έργων.

 

Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα σχέδια.
 • Εκπόνηση προγράμματος εργασιών  και παρακολούθηση παρουσιών του συνεργείου.
 •  Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων.
 • Επίβλεψη εργατών.
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των μέτρων  ασφαλείας του εργοταξίου
 • Επίβλεψη της χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Καθημερινή αναφορά προόδου στους μηχανικούς.

 

 Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.        
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.        
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Τηλεπικοινωνιών.
Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα , Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία Θεσσαλία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.