ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΩΔ 577

Ερμιόνη, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 12 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΩΔ 577
Ζητούνται άντρας ηλεκτρολόγος εγκαταστατής ή βοηθός ηλεκτρολόγου και άντρας μάστορας.
Στην περιοχή της Ερμιόνης.
Δίνονται μισθός ασφάλιση, διαμονή και φαγητό.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Αριθμός Άδειας Υπ. Εργασίας 305`01
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.