ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
0 Έληξε πριν 11 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected] ή ΣΤΟ FAX : 210-5595130

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.