Ηλεκτρολόγος Βάρδιας / Συντηρητής Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

To τμήμα Facility Management Services της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης τηλεπικοινωνιακών κτιρίων και υποδομών.

 

Επισκόπηση του Ρόλου:

Ο Ηλεκτρολόγος βάρδιας θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας των Η/Μ υποδομών, για την επίλυση καθημερινών βλαβών και την επίβλεψη των εργασιών συνεργείων τρίτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση αυτών.

 

Προφίλ Υποψηφίου:

Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, Τεχνικού Λυκείου ή Επαγγελματικής σχολής με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου.

1 ή 5 ή 10+ έτη εμπειρία σε Διαχείριση εγκαταστάσεων

Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες εντός Αττικής.

Βασικές γνώσεις Υπολογιστών & Αγγλικών.

Συνέπεια & Επικοινωνιακές δεξιότητες.

 

Αρμοδιότητες:

Ενδεικτικά τα αντικείμενα τα οποία θα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση είναι:

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Προληπτική συντήρηση.

Σύνταξη αναφορών.

Εγκαταστάσεις.

 

Τι προσφέρουμε:

Πλήρη απασχόληση.

Άμεση πρόσληψη.

Δυναμικό Περιβάλλον εργασίας σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας.

Ευκαιρίες εκπαίδευσης & απόκτησης πολύτιμης Εργασιακής εμπειρίας.

Εργασία αποκλειστικά εντός Αττικής.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.