Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικού Εξοπλισμού

8ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, Καλοχώρι
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική-εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή έργων επεξεργασίας λυμάτων, συναρμολόγηση αντλητικών συγκροτημάτων, γεννητριών και λοιπού βιομηχανικού εξοπλισμού αναζητά Τεχνικό (ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού) για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο:

 • Υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων
 • Τεχνικός έλεγχος
 • Διάγνωση βλαβών
 • Επιδιόρθωση ηλεκτρικών μηχανημάτων
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη πελατών και συνεργατών
 • Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνων σε επαγγελματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και κατασκευή πινάκων
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Απόφοιτος σχολής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμών
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διαμονής εκτός έδρας, σπάνια
 • Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

Δεξιότητες/ Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Προθυμία για συνεργασία και αναζήτηση καινούργιας γνώσης
 • Ευγένεια
 • Υπευθυνότητα
 • Μεθοδικότητα

Επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώσεις προγραμματισμού (PLC, SCADA, inverter) και εφαρμογών CAD
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

Παροχές:

 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση
 • Πρωινή πενθήμερη και 8ώρη εργασία
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
 • Παρέχεται όλος ο εξοπλισμός για την εργασία και εταιρικό αυτοκίνητο, εντός ωραρίου εργασίας

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.