Ηλεκτροσυγκολλητής | Τορναδόρος

8ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, Καλοχώρι
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική – Εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή έργων επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή και συναρμολόγηση αντλητικών συγκροτημάτων, γεννητριών και λοιπού βιομηχανικού εξοπλισμού αναζητά Τεχνικό Ηλεκτροσυγκολλητή / Τορναδόρο / Μηχανουργό για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο:

 • Υπεύθυνος για την ορθή κατασκευή/συγκόλληση και μοντάρισμα/σύνδεση κατασκευών και μηχανολογικών συστημάτων
 • Υπεύθυνος σχεδιασμού & υλοποίησης ιδιοκατασκευών
 • Επιδιόρθωση κατασκευών και μηχανολογικών συστημάτων
 • Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες κατασκευές/θέση
 • Εξοικείωση με μεταλλικές κατασκευές και γενικό Η/Μ εξοπλισμό
 • Εξοικείωση με εξοπλισμό υδραυλικών και Η/Μ εξοπλισμό
 • Βιομηχανική/βιοτεχνική εμπειρία
 • Γνώση μηχανουργικού σχεδίου
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διαμονής εκτός έδρας, σπάνια

Δεξιότητες/Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Προθυμία για συνεργασία και αναζήτηση καινούργιας γνώσης
 • Ευγένεια
 • Υπευθυνότητα
 • Μεθοδικότητα

Επιθυμητά / Θα εκτιμηθούν

 • Γνώσεις ψυκτικού
 • Γνώσεις υδραυλικού
 • Γνώσεις ηλεκτρολόγου

Παροχές:

 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση
 • Πρωινή πενθήμερη και 8ώρη εργασία
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
 • Παρέχεται όλος ο εξοπλισμός για την εργασία και εταιρικό αυτοκίνητο, εντός ωραρίου εργασίας

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.