Λογιστής / Βοηθός Λογιστή

Σικελίας 6, Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λογιστής / Βοηθός Λογιστή

Περιγραφή

Λογιστικό γραφείο στο Κουκάκι, ζητά να προσλάβει Λογιστή / Βοηθό  Λογιστή  με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο λογιστικής  από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας σε λογιστικό γραφείο ή σε ανάλογη θέση λογιστηρίου εταιρίας
 • Πολύ καλή γνώση ενός λογιστικού προγράμματος. Η γνώση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προγράμματα, PBS – PROSVASIS (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)  , Softone,  Epsilon extra(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ), ENTERSOFT  θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν .
 • Καλή γνώση MS Office (Excel, Word).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα.

 

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Διαχείριση και καταχώρηση τιμολογίων εξόδων, πωλήσεων, αγορών & εισαγωγών (ενδοκοινοτικών και τρίτων χωρών), παγίων, λοιπών συμψηφιστικών εγγραφών
 • Έλεγχος αποστολής στοιχείων και συμφωνίας My Data με τα βιβλία της εταιρείας
 • Έλεγχος Ισοζυγίου, συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής και  μητρώου παγίωνΣύνταξη και υποβολή των μηνιαίων & ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, Intrastat,  Listing, Φ.Ε, Ε3, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.) Σύνταξη & υποβολή ΑΠΔ,ΦΜΥ, Παρακρατούμενων φόρων, Βεβαιώσεων Αποδοχών καθώς και εντύπων προσλήψεων, απολύσεων κλπ.
 • Γνώση εργατικών θεμάτων & έκδοσης μισθοδοσίας

Τηλεφωνική επικοινωνία ή/και αποστολή Βιογραφικών:

+30 210-9249322, [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.