Μελετητής και Συντηρητής Συνεργείου Ανελκυστήρων ζητείται από Τεχνική-Εμπορική Εταιρεία με έδρα το Περιστέρι

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Περιστέρι, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαραίτητα προσόντα:

⦁Πτυχίο ηλεκτρολόγου ΤΕ από ΤΕΙ
⦁Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
⦁Μέλος ΤΕΕ ή ΕΕΤΕΜ
⦁Έως 30 ετών
⦁Προϋπηρεσία επιθυμητή
⦁Γνώση αγγλικών, τουλάχιστον επιπέδου Β2
⦁Υπευθυνότητα, Συνέπεια και Επαγγελματισμός

Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.