Μηχανικός Έργου

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Επισκόπηση του ρόλου:

Στα πλαίσια εκτέλεσης συμβολαίου με μεγάλο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Μηχανικός θα πραγματοποιεί αυτοψίες για την κατασκευή υποδομών τηλεπικοινωνιακών δικτύων

 

Ο ρόλος απαιτεί έναν τεχνικά καταρτισμένο μηχανικό με την ικανότητα να οργανώνει και να διοικεί το έργο, διασφαλίζοντας τη ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης με βάση τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μηχανικού Δομικών Έργων – Έργων Υποδομής, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών από ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Τηλεπικοινωνιακά έργα θα συνεκτιμηθεί.
 • Εξαιρετική χρήση υπολογιστών (Excel, email, internet).
 • Καλή γνώση του Autocad (2D).
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους).
 • Μεταφορικό μέσο.

 

Αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός & Συντονισμός Χωματουργικών, Δικτυακών Εργασιών & Συνεργείων.
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και παράδοση αναφορών προόδου του έργου.
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Τηλεπικοινωνιών.
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων.
 • Εταιρικό Laptop & Κινητό τηλέφωνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.