Μηχανικός Έργων

Αιγάλεω, Greece
0 Έληξε πριν 11 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανικός Έργων

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Playgrounds ΑΕ αναζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανικό Έργων πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα έχει στην ευθύνη του την άρτια τεχνικά εκτέλεση και έγκαιρη παράδοση των δημοσίων έργων κατασκευής παιδικών χαρών και αστικών αναπλάσεων που αναλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ μηχανικού (πολιτικού, μηχανολόγου)
 • 2-4 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών θεμάτων

Βασικές αρμοδιότητες θέσης:

 • Οργανώνει και προγραμματίζει όλο το φάσμα των εργασιών των σποραδικών έργων που είναι σε εξέλιξη.
 • Παρακολουθεί στενά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και διασφαλίζει ότι η παράδοση των έργων θα πραγματοποιηθεί άρτια και σύμφωνα με τους προσυμφωνημένους χρόνους.
 • Καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας την πορεία και την εξέλιξη των ανατιθέμενων έργων.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και των προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Λειτουργεί ως το βασικό σημείο επικοινωνίας για όλα τα θέματα που προκύπτουν (τεχνικά και οργανωτικά) τόσο με τον πελάτη, όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Επικοινωνεί με άλλα τμήματα της εταιρίας για σχετικά θέματα.

Tι προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.