Μηχανικός Επίβλεψης Τηλεπικοινωνιακών Έργων

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Δομικών Έργων από Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • 3+ χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση εργοταξίων και συνεργείων.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων.
 • Εξαιρετική γνώση του MS Excel, του MS Outlook.
 • Καλή γνώση του Autocad (2D).
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους).

 

Aρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός & Συντονισμός Χωματουργικών, Δομικών, Ηλεκτρολογικών & Δικτυακών Εργασιών & Συνεργείων.
 • Επίβλεψη Κατασκευής, Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλαβών στο Υπόγειο & Εναέριο Δίκτυο Σταθερής & Κινητής τηλεφωνίας.
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και παράδοση αναφορών προόδου του έργου.
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα ΤΠΕ.
 • Πλήρη κάλυψη μεταφορικών εξόδων.
 • Εταιρικό Laptop & Κινητό τηλέφωνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.