Μηχανικός Υποστήριξης Εργοταξίου

Αθήνα, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 8 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Κατασκευαστικών Υπηρεσιών της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών από ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων & γραφείων έως εξειδικευμένες κατασκευές ΤΠΕ.

 

Επισκόπηση του ρόλου:

Ο Μηχανικός Υποστήριξης Εργοταξίου θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Κατασκευαστικών Έργων.

 

Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού , Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Eμπειρία στη διοικητική υποστήριξη του εργοταξίου.

Εξαιρετική χρήση υπολογιστών (Excel, email, internet).

Καλή γνώση του Autocad (2D).

Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης.

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους).

 

Αρμοδιότητες:

Επιμετρήσεις, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, ΠΠΑΕ.

Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.

Αναζήτηση Προσφορών.

Διαχείριση και επικοινωνία με προμηθευτές.

 

Τι προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.

Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα ΤΠΕ.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.