ΜΥΚΟΝΟΣ-ASSISTANT MANAGER

Μαρούσι
€ 1.500 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MYKONOS Real Estate Assistant Manager για μόνιμη απασχόληση.

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαμονής στη Μύκονο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρέχεται κατοικία διαμονής.

Το γραφείο μας, έχει αποκλειστική δραστηριότητα τις πωλήσεις ακινήτων. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μεσιτών (NAR). Τα ακίνητα προωθούνται σε όλες τις χώρες. Δεχόμαστε αγοραστές από αυτές και συνεργαζόμαστε μόνο με διεθνώς πιστοποιημένα γραφεία.

Η θέση αφορά την παροχή υποστήριξης και το συντονισμό όλων των συνεργατών και των εργασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων. Συγκεκριμένα:

-την ευθύνη για την άψογη λειτουργία του γραφείου ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών (αγοραστών και πωλητών). Η δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων καθώς και οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαμεσολάβησης είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά.

-την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της NAR και την υπόδειξη τους σε αγοραστές με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών. Απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι η έμφυτη ευγένεια, η προθυμία εξυπηρέτησης, η προσήλωση στην επίτευξη στόχων, η άνεση στις δημόσιες σχέσεις.

-την προβολή της εταιρείας και των ακινήτων στο internet, με την χρήση όλων των μέσων (Site, Portals, Blog, Google Ads, Google Maps, Facebook, Instagram, κλπ), την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων marketing και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, την διαχείριση διαφημιστικού budget. Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση όλων των εργαλείων προβολής αλλά και οι γνώσεις πληροφορικής για τη χρήση των αυτοματισμών ενημέρωσης των SM από το σύστημα CRM της εταιρείας.

Απαιτούνται: Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Προσφέρονται: άριστες συνθήκες εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές + bonus, ασφάλιση, εκπαίδευση και υποστήριξη.

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό με φωτογραφία στο [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.