ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Νέα Ιωνία Αττικής
Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία , Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών , Αττική Αττική Αττική Αττική , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζητείται επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό γραφείο για άμεση πρόσληψη (θέση οδηγού τουριστικού λεωφορείου). Απαραίτητη προυπόθεση να είναι κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου , επαγγελματικού διπλώματος Δ’ , ΠΕΙ καθώς και η γνώση αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : [email protected]
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 2798700 , 210 2753022

Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία , Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών , Αττική Αττική Αττική Αττική , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.