Οδηγός

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ACTIONLINE εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της στο χώρο του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών Οδηγό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

 • Παράδοση παραγγελιών στους πελάτες της εταιρείας μας μέσω προγραμματισμένης διαδρομής.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες και το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας για την ενημέρωση της παράδοσης.
 • Ταξινόμηση και φόρτωση των παραγγελιών στο λογιστικό σύστημα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άδεια οδήγησης Β΄κατηγορίας
 • Επιθυμητή και η άδεια οδήγησης για μηχανάκι.
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ευγένεια στην επικοινωνία με τους πελάτες.
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Σταθερές ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές
 • Οργανωμένη και ευχάριστη εργασία σε ένα φιλικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Χορήγηση οχήματος της εταιρείας (βαν ή μηχανάκι)

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.