ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα, Greece
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η LKS Construction & Development ανερχόμενη εταιρεία στον τομέα κατασκευής ζητεί:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

 • Συντονίζει το προσωπικό του εργοταξίου.
 • Επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των συνεργείων.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του έργου.
 • Ενημερώνει το τμήμα κατασκευής για την πρόοδο των εργασιών.
 • Τηρεί ημερολόγιο και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας.
 • Επικοινωνεί με τους μηχανικούς των έργων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Ελέγχει την επάρκεια του αποθέματος υλικών.
 • Διαχειρίζεται και επιλύει τα καθημερινά προβλήματα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

 • Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας .
 • Άριστη γνώση υπολογιστών, MS office, Autocad.
 • Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων .
 • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας (ΝΟΚ) και ν.4495/17.
 • Εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών έργων.
 • Μεταφορικό μέσο ή Δίπλωμα οδήγησης.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.
 • Δυναμική προσωπικότητα, αναλυτική σκέψη και πάθος για εξέλιξη.

Αποστολή CV στο [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.