ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα, Greece
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η LKS Construction & Development ανερχόμενη εταιρεία στον τομέα κατασκευής ζητεί:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

  • Συντονίζει το προσωπικό του εργοταξίου.
  • Επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των συνεργείων.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του έργου.
  • Ενημερώνει το τμήμα κατασκευής για την πρόοδο των εργασιών.
  • Τηρεί ημερολόγιο και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.
  • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας.
  • Επικοινωνεί με τους μηχανικούς των έργων για την επίλυση προβλημάτων.
  • Ελέγχει την επάρκεια του αποθέματος υλικών.
  • Διαχειρίζεται και επιλύει τα καθημερινά προβλήματα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

  • Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας .
  • Άριστη γνώση υπολογιστών, MS office, Autocad.
  • Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων .
  • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας (ΝΟΚ) και ν.4495/17.
  • Εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών έργων.
  • Μεταφορικό μέσο ή Δίπλωμα οδήγησης.
  • Δυνατότητα ταξιδιών.
  • Δυναμική προσωπικότητα, αναλυτική σκέψη και πάθος για εξέλιξη.

Αποστολή CV στο [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.