Σερβιτόρα για bar/restaurant στη Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 5 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Elpis HR για λογαριασμό bar/restaurant στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αναζητά 1 υποψήφια για την κάλυψη της θέσης:

Σερβιτόρα

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη

Όρεξη για εργασία

Καλή γνώση αγγλικών

 

Παροχές:

 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη

 

Η ΕΛΠΙΣ JOBS σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Με την υποβολή του βιογραφικού σας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς για την πρόσληψη προσωπικού. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα διαγραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την αφαίρεση και διαγραφή του βιογραφικού σας, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στo e mail: [email protected] Τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας δεν διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτα πρόσωπα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.