Σερβιτόρος / Μπαρ

Σιδηρόκαστρο
Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τυπικά προσόντα θέσης:

1. Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Γενικά Χαρακτηριστικά υποψηφίων :

1. Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα.
2. Διάθεση για εκπαίδευση και εξέλιξη.
3. Υπευθυνότητα και συνέπεια.
4. Κάτοικος της περιοχής ή με διάθεση μόνιμης εγκατάστασης.

Σέρρες Σέρρες Σέρρες Σέρρες , Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.