ΣτέλεχοςΤμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Λυκαβηττού, Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ACTIONLINE εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά να στελεχώσει τη θέση Στελέχους Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον τομέα της οργάνωσης, διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Επιτυχής συντονισμός των δραστηριοτήτων του Τμήματος
 • Αποτελεσματική διοίκηση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Τμήματος
 • Τήρηση και ενημέρωση του ενεργού αρχείου της εταιρίας
 • Παρακολούθηση της υποβολής και της υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ απαραίτητο (κατά προτίμηση Πολυτεχνείου η Θετικής κατεύθυνσης)
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία ως εργαζόμενος τμήματος Διοικητικής υποστήριξης
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Μs-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Δυναμική κι ευέλικτη προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Άμεση διαθεσιμότητα για εργασία
 • Ηλικία έως 35 ετών

Παροχές:

 • Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της σε τομείς εξειδίκευσης
 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Πρόσθετες παροχές

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.