Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων σε Εταιρεία Ιατρικών Προϊόντων

Γέρακας, Ανθούσα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 9 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γραμματειακό Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών

Η INSIDE MEDICAL, εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με εξέχουσα θέση στην αγορά και σημαντική δυναμική ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος για το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων,

Αρμοδιότητες:

 • Επιλογή και επεξεργασία των στοιχείων των προκηρύξεων
 • Προετοιμασία και υποβολή των φακέλων για διαγωνισμούς δημοσίου
 • Παρακολούθηση των υποβληθέντων φακέλων στις αντίστοιχες πλατφόρμες
 • Τήρηση, διαχείριση και ανανέωση του αρχείου των δικαιολογητικών
 • Διαχείριση αρχείου συμβάσεων
 • Συνεργασία με το τμήμα των πωλήσεων, σχετικά με τη διαχείριση των διαγωνισμών και των συμβάσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία σύνταξης και υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίου
 • Πολύ καλή γνώση κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Γνώση διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ./ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)
 • Εμπειρία διαχείρισης βάσεων αποδελτίωσης προκηρύξεων διαγωνισμών και πλατφορμών ηλεκτρονικής ανάρτησης αποφάσεων δημοσίων φορέων
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα διαγωνισμών, σε ανάλογη θέση
 • Οργανωτική ικανότητα και δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία διαγωνισμών νοσοκομείων
 • Ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων CRM, ERP

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές απολαβές, αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές άμεσης εξέλιξης

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.