Συντάκτης

Κύπρου 120, Αθήνα
0 Έληξε πριν 4 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Seven Sigma P.C., εταιρεία επιστημονικών συμβούλων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, αναζητά υποψήφιο/α για τη συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση (ελληνικά, αγγλικά) κειμένων, με θεματολογία από τους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας στο χώρο των επιχειρήσεων.

 

Αρμοδιότητες:

  • Σύνταξη, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων για το ιστολόγιο της εταιρίας ή για άλλη χρήση

 

Προσόντα Υποψηφίου:

  • Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση: Δημοσιογραφία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φιλοσοφική
  • Άριστη ικανότητα σύνταξης κειμένων ‘επιχειρηματικού’ χαρακτήρα
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν

 

Σχέση Εργασίας:

  • Freelancing ή
  • Μερική Απασχόληση ή
  • Πρακτική Άσκηση

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.