ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL : [email protected]

ΦΑΧ: 210-5595130.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.