Τεχνίτη Εφαρμογών ξύλου / χειριστή cnc μηχανών

Κήπων 1, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
€ 800 / μήνα Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η θέση αφορά όλα τα φύλα.

Αρμοδιότητες:

Αναλαμβάνει τον χειρισμό μηχανημάτων CNC router, laser, cutter.

Συνεργάζεται με το τμήμα σχεδιασμού παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας.

Αναλαμβάνει την συντήρηση των χειριζόμενων εργαλείων & εξοπλισμού.

Αναλαμβάνει τη διαχείριση των Α’ υλών και υλικών που είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε cnc μηχανήματα.

Εντοπίζει πιθανά προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου και μεριμνά στη λήψη προληπτικών ή άμεσων μέτρων και για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.

Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο της παραγωγής.

Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος.

Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

Συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας και στην εύρυθμη λειτουργίας της.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα οργανωμένης βιομηχανικής, βιοτεχνικής παραγωγής και εργαστηρίων από τον κλάδο των διαφημιστικών κατασκευών και της επιγραφοποιίας θα εκτιμηθεί.

Γνώσεις χειρισμού CNC router, laser.

Γνώσεις επεξεργασίας υλικών σε CNC.

Γνώσεις λειτουργικών προγραμμάτων CAD, Graphic, CAM.

Κατανόηση Σχεδίου και παραγωγικών διαδικασιών.

Κατανόηση Αγγλικών.

Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών.

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

(Η Designergon δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση

με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016 GDPR και τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα

στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

μας στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου).

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.