ΤΕΧΝΙΚΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 1 Α3-3
0 Έληξε πριν 11 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζητείται τεχνικός -συντηρητής για βιομηχανικά πλυντήρια στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Βιογραφικά : [email protected]

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.