Τεχνικός Προϊστάμενος

Σχηματάρι, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 2 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ACTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της στο χώρο της βιομηχανίας Τεχνικό Προϊστάμενο στο Σχηματάρι.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος για την καλή λειτουργία των γραμμών παραγωγής, με σκοπό την επίτευξη των στόχων παραγωγικότητας
 • Έλεγχος και Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και εργασία υπό συνθήκες πίεσης
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του κόστους παραγωγής
 • Προτάσεις για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής

Προσόντα

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση σχετική με την παραγωγή και διοίκηση μονάδων παραγωγής
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία και χειρισμό μηχανημάτων
 • Άριστη γνώση αγγλικών (ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου)
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP και Ms Office
 • Επιθυμητή εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα
 • Ευελιξία ωραρίου

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Πενθήμερη απασχόληση / κυλιόμενο 8ωρο

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline ή ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.