ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BORING

Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνίτης για μηχάνημα boring

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.