Τμήμα Marketing στην Αθήνα-χωρίς προϋπηρεσία

Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα
Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος , Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών , Αττική Αττική Αττική Αττική , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα
0 Έληξε πριν 9 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νεοσύστατη  διαφημιστική εταιρία με παρουσία στο κλάδο του Marketing και της διαφήμισης,  αναζητεί τα επόμενα στελέχη που θα ενταχθούν στην ομάδα μας με σκοπό την εκπροσώπηση Παγκόσμιων ΜΚΟ.

Αρμοδιότητες θέσεις

 • Αξιοποίηση περιοχής
 • Συμμετοχή στα event και στις καμπάνιες
 • Ημερήσια αναφορά στην διοίκηση

Προφίλ υποψηφίου  

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευχάριστη και ευγενική παρουσία.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη

Εταιρικές παροχές  

 • Εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα Marketing της αγοράς.
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Φιλικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 • Αξιοκρατική ανέλιξη για τους φιλόδοξους
 • Δυνατότητα ταξιδιών και events

Μετά την συλλογή και αξιολόγηση τον βιογραφικών σημειωμάτων θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους υποψηφίους. Η αποστολή βιογραφικών αποτελεί εμπιστευτική διαδικασία.

Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος Νέος Κόσμος , Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθηνών , Αττική Αττική Αττική Αττική , Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.