ΤΡΙΦΤΕΣ

Αχαρνές, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 1 έτος
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τρίφτες, τεχνίτες βαφείς και ανειδίκευτοι εργάτες ζητούνται για λούστρα από επιχείρηση στιλβώσεων επίπλων στις Αχαρνές για πλήρη απασχόληση.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.