Υπάλληλος Αποθήκης Αλυσίδας Τροφίμων

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ACTIONLINE εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό μεγάλης αλυσίδας εμπορίας τροφίμων υπάλληλο αποθήκης στην περιοχή της Παιανίας.

Περιγραφή θέσης:

 • Παραλαβή, ταξινόμηση και αποθήκευση των προϊόντων
 • Προετοιμασία, συλλογή και εκτέλεση παραγγελιών
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών προς τα διάφορα καταστήματα της αλυσίδας
 • Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της αποθήκης

Προσόντα:

 • Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία
 • Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης αποθήκης
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Ευελιξία εργασίας σε βάρδιες

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση
 • Δυναμικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.