Υπάλληλος Γραφείου (Γερμανία)

Μεταμόρφωση, Ελλάδα
0 / μήνα Έληξε πριν 10 μήνες
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων,  στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το τμήμα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

 

Επισκόπηση του ρόλου:

Στα πλαίσια εκτέλεσης (τηλεπικοινωνιακών έργων σταθερής) συμβολαίου με μεγάλο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Γερμανία, ο Υπάλληλος Γραφείου καλείται να παρέχει διοικητική υποστήριξη & και να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του γραφείου.

 

 Προσόντα Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Γερμανία (Κολωνία).
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε σχετική θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών (Excel, email, internet).
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Διοικητικές ικανότητες.
 • Ικανότητες  οργάνωσης & επικοινωνίας.
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη εκτέλεσης του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
 • Διαχείριση κλιμάκωσης / παραπόνων πελατών.
 • Διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (logistics).

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου.
 • Φιλικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 • Διαμονή.
 • Έξοδα Σίτισης.
 • Αεροπορικά Εισιτήρια 3 φορές τον χρόνο.

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.